KONINKLIJKE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK

BESTUUR

Erevoorzitter : baron Goethals

Voorzitter : Didier Dumolin

Ondervoorzitters :

    Isabelle De Jaegere

    Régine Lagae-Verheust

Ondervoorzitter-Bibliothecaris : Filippe De Potter

Penningmeester: : Marcel Soetaert

Secretaris : Nicole Pannier

Leden :

    Thomas Nuyttens

    Robert Timperman

    Stijn Bossuyt