KONINKLIJKE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK

BESTUUR

Erevoorzitter : baron Goethals

Voorzitter : Didier Dumolin

Ondervoorzitters :

  Isabelle De Jaegere

  Régine Lagae-Verheust

  Filippe De Potter

Penningmeester: : Marcel Soetaert

Secretaris : Nicole Pannier

Leden :

  Thomas Nuyttens

  Robert Timperman

  Annie Callens

  Jean de Borchgraeve

  Vic Nachtergaele

  Stijn Bossuyt