KONINKLIJKE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN KORTRIJK

BESTUUR

Erevoorzitter : baron Goethals

Voorzitter : Didier Dumolin

Ondervoorzitters :

    Isabelle De Jaegere

    Régine Lagae-Verheust

    Filippe De Potter

Penningmeester: : Marcel Soetaert

Secretaris : Nicole Pannier

Webmaster : Tom Nuyttens

Leden :

Robert Timperman

Annie Callens

Jean de Borchgraeve

Vic Nachtergaele